Kontakta studentsamordnare

Vid näringslivskontoret finns en studentsamordnare som arbetar för att koppla samman studenter med näringslivet eller andra delar av kommunen och offentliga aktörer.

Vänd dig till studentsamordnaren:

  • För att få stöd eller råd för att arrangera arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar eller andra aktiviteter.
  • Om du vill få tips om hur du kan leta praktik eller exjobb inom företag eller kommunal verksamhet i Norrköping.
  • För att få veta mer om samarbetet mellan Norrköpings kommun och studentkårerna vid Linköpings universitet.
  • Om du har idéer och synpunkter på hur Norrköping kan bli en ännu bättre studentstad.

Kontaktpersoner

Lisa Blyckert
Studentfrågor
Näringslivskontoret
Telefon: 011-15 15 22

Kontakta Lisa vid frågor om Norrköping som studentstad, samverkan mellan Norrköpings kommun och studentkårerna vid Campus Norrköping och om samarbeten med näringslivet i Norrköping.

Jörgen Jonsson
Koordinator för universitetsfrågor
Kommunservice
Telefon: 011-15 34 16

Kontakta Jörgen i frågor om samverkan mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun; forskning, utveckling, studentarbeten (examensarbeten, uppsatser, projekt med mera).