Skolskjuts för gymnasieskola

Kommunen ersätter resekostnader, oftast i form av ett busskort till och med vårterminen du fyller 20 år. Villkoren är att du ska vara heltidsstuderande, ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och ha minst 6 kilometer mellan hemmet och skolan.

Beräkna avstånd till skola

Ersättning för skolskjuts beviljas inte på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

Kontakt