Skolskjuts för gymnasiesärskola

Kommunen ersätter resekostnader, oftast i form av ett busskort till och med vårterminen du fyller 20 år. Andra villkor är att du ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Bara elever som går i gymnasieskola i Östergötland kan få busskort. Studerar du utanför länet kan du ansöka om kontant reseersättning.

Kontakt