Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad för den elev som gör ett eget val av skola, exempelvis till en friskola eller en annan kommunal skola.

Om avståndskraven uppfylls får eleven skolskjuts i form av ett busskort. Endast vid undantag kan eleven få skolskjuts med skolbuss.

Här hittar du riktlinjen för hur vi jobbar med skolskjuts och reseersättningPDF (pdf, 331.1 kB)