Busskort

Grundskoleelever som erbjuds busskort får ett resekort laddat med en Läsårsbiljett Tätort eller Närområde, beroende på vilken zon du ska resa i.

Busskortet fungerar alla vardagar under läsåret mellan klockan 05:00-19:00. Det fungerar inte under sommarlovet, men ska sparas till nästa läsår, eftersom det laddas med en ny läsårsbiljett då.

Busskortet är personligt och hämtas ut på skolans expedition.

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera eller försvunnit får eleven ett nytt kort på skolan. Eventuellt kan eleven behöva stå för kostnaden av resor tills ett nytt kort kan lämnas ut.