Avståndet mäts mellan den adress där eleven är folkbokförd och skolan. Avståndskraven beror på vilken årskurs som eleven går i.

Lågstadiet: 2 kilometer mellan hem och skola.
Mellanstadiet: 3 kilometer mellan hem och skola.
Högstadiet: 5 kilometer mellan hem och skola.

Elever som uppfyller avståndskravet får skolskjuts automatiskt och ingen ansökan behöver skickas in.