Skolskjuts för grundskola

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts, de resorna ansvarar föräldrarna för. Skolskjuts kan vara resor med skolbuss, allmän kollektivtrafik eller skoltaxi.

Elever som uppfyller avståndskravet får skolskjuts automatiskt och ingen ansökan behöver skickas in.

Sista ansökningsdagen för att söka skolskjuts inför nästa läsår är 1 maj.

Kontakt