Uttersbergsskolan

Uttersbergsskolan ligger i natursköna Kolmården ca 25 km norr om Norrköping. Vi använder naturen i olika ämnen i skolan och på fritidshemmet. Våra ledord är Lärande, Trygghet och Trivsel.

Våra övergripande mål

  • Eleverna kan uttrycka att de lär sig, vad de lär sig och vad nästa steg i lärandet är.
  • Skolan präglas av lärande, trivsel och trygghet.
  • Elever och vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet.
  • Utomhuspedagogik är ett inslag i verksamheten.

Organisation

Uttersbergsskolan har fyra förskoleklasser, tolv klasser och fyra fritidshemsavdelningar fördelade på fyra arbetslag. Personalen består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Vår personal är mycket erfaren och engagerad.

Profiler

Personalen har deltagit i fortbildning om natur och teknik och vi har ”ambassadörer” som sprider goda idéer. Vi har en nyrenoverad skolgård och två skolskogar. Genom praktiska övningar i naturen stimuleras olika sinnen vid inlärningen. I matematik, naturorienterande ämnen och teknik finns ”läromedel” i naturen och efteråt kan arbetet dokumenteras i t.ex. svenska och bild. Samarbetsövningar och lekar i naturen ger social träning både i skolan och på fritidshemmet.

Våra ”mattepiloter” kommer med idéer och information om ny forskning till förskoleklass och skola och på fritidshemmet uppmärksammar man vardagsmatematiken. Både lärare och förskoleklasspedagoger går just nu lärarlyftet.

I förskoleklass förbereder vi läs- och skrivinlärningen genom att arbeta med språklekar enligt Bornholmsmodellen.

Läsårsdata

Läsårsdata 2017-2018 

Studiedagar för skola och fritidshem

HT 2017 14 augusti, 5 oktober

VT 2018 8 januari, 19 mars 

Mer om Uttersbergsskolan

Adress:

Ymervägen 18
618 30 KOLMÅRDEN

011-15 17 50

Skicka E-post

Beskrivning: Utomhuspedagogik, matematik, NO/teknik, språklekar

Antal elever: 291

Avdelningar: 0

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Thomas Olsson

011-15 17 49

Skolsköterska
011-15 17 57

Arbetslag F-1 A med fritidshem Apelsinen
011-15 17 47

Arbetslag F-1 B med fritidshem Bananen
011-15 17 52

Arbetslag 3 med fritidshem Citronen
011-15 17 53

Arbetslag 2 med fritidshem Druvan
011-15 17 51

Expedition
011-15 17 50

Hitta till Uttersbergsskolan