Skarphagsskolan

Skarphagsskolan ligger i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete i alla klasser. Vi är en skola där olikheter ses som en resurs.

Nyfikna, kreativa elever

Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla. Vår strävan är att få nyfikna, kreativa elever som tar ett aktivt ansvar för sina studier.

I förskoleklassen ses leken som väsentlig för det aktiva lärandet. Vi arbetar för att eleverna ska bli språkligt och matematiskt medvetna.

Pedagogerna i skolan och fritidshemmet samarbetar kring elevens allsidiga utveckling och lärande.

I år 4-6 finns ett nära samarbete mellan klasserna. Pedagogerna undervisar i alla årskurser utifrån sin kompetens. Eleverna har möjlighet att skapa relationer med flera vuxna. Alla elever är allas angelägenhet! Arbetssättet är tematiskt och ämnesövergripande. Vi sätter elevens lärande och utveckling i fokus.

Grundsärskola - Träningsskola

På Skarphagskolans grundsärskola går fn 17 elever i årskurserna f-6. I lokalerna finns även ett fritidshem. Vi arbetar individanpassat med fokus på individen och gruppens utveckling.

Inkluderande verksamhet i skolan

Vi lever och lär i samspel med varandra. Ett av vår skolas viktigaste uppdrag är att varje elev ska ingå i en social gemenskap. Vi vill att vår skola ska tillåta olikheter och rymma mångfald. Vi försöker aktivt skapa arenor där elever från våra två skolformer kan mötas. Varje individ är unik och måste få känna stolthet och glädje över detta. Målet, en sammanhållen skola, är ett gemensamt ansvar för alla.

Mer om Skarphagsskolan

Adress:

Lövstagatan 38
603 80 NORRKÖPING

011-15 31 87

Skicka E-post

Beskrivning: Inkludering

Antal elever: 263

Avdelningar: 0

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Helén Bergström

Rektor
Madeleine Brink


Kontaktuppgifter:
Helén Bergström- rektor
072-724 42 99
Skicka e-post

Madeleine Brink - rektor
072-581 27 80
Skicka e-post

Sjukanmälan
011-444 14 96

Expedition
Malin Jakobsen
0725-74 99 23
Skicka e-post

År 1-3: 072-574 99 27

Åk 1a Jakob Berggren
Åk 1b Pernilla Rönnlöf
Åk 2a Annika Hellgren
Åk 2b Camilla Ljungcrantz
Åk 3a Johanna Thorén
Åk 3b Göran Pousette

4-6-laget: 072-584 34 66

Åk 4
E-post: Ewelina Mróz
E-post: Kristina Abdulahad

Åk 5

E-post 5A: Camilla Segervall
E-post 5B: Erik Jarl

Åk 6
E-post: 6A: Ulla Nilsson
E-post 6B: Lina Viklund

Förberedelseklass
E-post till Birgitta Mantefors

Förskoleklass A och fritidshem Paviljongen
072-584 34 67

Förskoleklass B och fritidshem Kupolen
072-574 99 24

Grundsärskolan
Frita Solen: 0725-74 99 25
Klass F-1: 0725-97 01 09
Klass F-2: 0730-20 24 45
Klass 3-6: 0767-62 03 60

Specialpedagoger träningsskolan
Anna-Karin Eriksson
Marianne Ringdahl
0727-09 50 86

Speciallärare
Angelicka Ankarstrand
Linda Geewe

Skolkurator
Marianne Sandberg
011-15 27 53
073-020 29 01

Skolhälsovård
Monica Hedenqvist
011-15 53 18
072-598 41 18

Hitta till Skarphagsskolan

Dokument