Ljuraskolan

Ljuraskolan, granne med Centralbadet och Vasaparken, är centralt belägen i Norrköping med gångavstånd till både skog och centrum.

På Ljuraskolan arbetar vi aktivt med samverkan mellan de olika verksamheterna grundskola, fritidshem, öppen 10-12-årsverksamhet (GALS) och grundsärskola.

Vi använder oss av modern teknik i undervisningen. Klassrummen är utrustade med smartboard och datorer.

Vi har en planerad rastverksamhet som leds av en utbildad pedagog.

Grundskola
Grundskolan är indelad i arbetslag F-1, 2-3 och 4-6. Vi har fritidshem uppdelat på fyra olika avdelningar indelade efter elevernas åldrar. Där arbetar vi med att eleverna ska utveckla olika förmågor så som samarbetsförmåga, social förmåga, empati, trygghet och respekt för varandra.

I åk 4-6 har vi en profilverksamhet som bygger på elevernas egna intressen och val. T.ex. dans, basket, bollsport, teater, skoltidning, slöjd och experiment/teknik.

Grundsärskolan inriktning träningsskola
Träningsskolan har idag två klasser med sammanlagt 11 elever. F-3 och 4-6. Här finns även fritidshem. Vi arbetar med tydliga mål, anpassat arbete utifrån individen och gruppens utveckling. Vårt mål är att skapa tillfällen som ger eleverna möjligheter att öka medvetenheten om sig själva och förstå sin roll som en del i ett socialt sammanhang.

Mer om Ljuraskolan

Adress:

Albrektsvägen 29-31
603 50 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning: Grundsärskola, nära till skog

Antal elever: 270

Avdelningar: 0

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Christine Carlfjord

Rektor
Susanne Petersson

073- 020 14 33

011-15 32 35

Sjukanmälan dygnet runt:
011-15 12 23 (telefonsvarare)

Expeditionen
011-15 23 89

Kurator
011-15 18 29

Skolsköterska
072-020 14 33

Specialpedagog
011-15 32 26

Hitta till Ljuraskolan