Enebyskolan

Enebyskolan är en nyrenoverad 7-9-skola som ligger i området Eneby i norra Norrköping.

Om Enebyskolan

Enebyskolan ligger i norra Norrköping, mitt i ett bostadsområde med närhet till spårvagnslinje och buss. Skolan är en 7-9-skola med cirka 380 elever och omkring 75 medarbetare.

På Enebyskolan arbetar vi för att skapa trygghet och trivsel vilket vi tycker är grunden för allt lärande. Hos oss ges elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för sitt lärande. På skolan finns två kommungemensamma resursgrupper för dels elever med rörelsehinder (RH) och dels elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (7-9E).

Vi har också en av kommunens tre matematikutvecklare anställd på skolan.

Café

Vi har ett skolcafé som drivs av eleverna med stöttning av en caféansvarig personal. Eleverna har genom elevrådet en stor möjlighet att påverka driften av elevcaféet samt dess utbud. Vi erbjuder i caféet ett flertal nyttiga och billiga alternativ för frukost och mellanmål.

RH

Enebyskolan erbjuder undervisning för elever med rörelsehinder och inlärningssvårigheter samt ytterligare funktionsnedsättningar. Vårt upptagningsområde är Norrköping samt dess grannkommuner. Vår målgrupp är elever i år 4-9. Vi har i dagsläget plats för åtta elever. Varje elev har egen arbetsplats och tillgång till anpassad dator.

Vårt mål är att varje elev ska få den bästa skolgången utifrån sina förutsättningar och behov. Alla elever har klasstillhörighet i ordinarie klasser och vår strävan är att eleven följer undervisningen i klassen. Vi gör en individuell studieplan för elevens skolgång, tillsammans med elev, föräldrar, undervisande lärare, mentor och elevassistent. Om önskan och behov finnes så sker undervisningen i våra egna lokaler, där vi kan bedriva både individuell och gruppundervisning.

Enebyskolan är RH-anpassad
Enebyskolans lokaler är väl anpassade för elever med funktionsnedsättningar. Skolan är byggd i ett plan och vi har takliftar, lyftbord, handikappkök med mera. Vi jobbar i ett team som består av en specialpedagog, pedagoger och elevassistenter/personliga pedagoger. Vi har bred kompetens och ett stort kunnande.

Kontaktpersoner
Patrik Henriksson, 072-539 95 87
Jonas Schenström, 072-539 95 97

Mer om Enebyskolan

Adress:

Taborsbergsvägen 83
602 08 NORRKÖPING

011-15 32 08

Skicka E-post

Beskrivning: Kommungemensamma resursgrupper, ART, Komet, eget kök

Antal elever: 429

Avdelningar: 0

Årskurser: 7-9

Rektor
Christina Jansson

Rektor
Josef Alacam


Sjukanmälan
011-15 64 00

7-9 E
073-329 71 28

RH-enheten
Patrik Henriksson
072-539 95 87

Jonas Schenström
072-539 95 97

Hitta till Enebyskolan