Förskoleklass och grundskola för nyanlända

Det år barnet fyller 6 år kan hon eller han börja i förskoleklass. Från det år barnet fyller 7 år är grundskolan obligatorisk i Sverige för alla barn.

Föräldrar med barn i åldern 6-16 år ska ta kontakt med Interkulturella språkenheten för anmälan om skolplacering.

Kontaktperson: Margareta Rosell
Telefon: 011-15 34 18
E-post: margareta.rosell@norrkoping.se

Kontakt