Byt grundskola

Vill du ansöka om byte av skola för ditt barn fyller du i blanketten Skolblankett – ändring av skolgång.

Blanketten skickas till:
Utbildningskontoret, Placeringshandläggarna,
601 81 Norrköping.

E-tjänst för skolbyte

Från och med 1 november 2017 använder vi e-tjänst för skolbyte. E-tjänsten ersätter ansökningsblanketten för ändring av skolgång.

I e-tjänsten kan du göra följande:

  • Ansöka om skolbyte
  • Säga upp ditt barns skolplats om ni ska flytta från kommunen
  • Anmäla skolplacering på fristående skola
  • Ändra dina kontaktuppgifter

Ansökan om skolbyte - så här gör du

Om du har en skolplacering i kommunen men vill byta skola, då ansöker du om byte av skola genom att logga in med e-legitimation i e-tjänsten Mina sidor.

Här loggar du in i e-tjänsten för skolbyte

  • När du har skickat in din ansökan skapas ett ärende i e-tjänsten och ansökan behandlas av placeringshandläggare.
  • När beslut om skolplacering fattats får du ett meddelande via e-post eller brev. Informationen skickas till båda vårdnadshavarna.
  • Du behöver logga in i e-tjänsten för att ta del av beslutet och svara på erbjudandet. Vi behöver ditt svar inom 7 dagar, annars tas erbjudandet bort. Båda vårdnadshavarna måste vara ense för att skolbytet ska kunna genomföras.

Behöver du hjälp?

Om du saknar svenskt personnummer, inte har en dator eller av någon annan anledning inte kan ansöka om ny skolplacering i e-tjänsten så kan du få hjälp av en handläggare. Gå till Servicekontoret, Drottninggatan 59 (Spiralens övervåning) för att få hjälp. En handläggare från utbildningskontoret är på plats tre dagar i veckan.

Servicekontorets öppettider

Kontakt