Villastaden

Villastadens förskola bedriver sin verksamhet i rymliga ljusa lokaler. Förskolan är placerad på skolgården till Villastadsskolan i utkanten av Kneippen. Villastadsskolan är en F-6 skola och har ca 180 elever.

Information

Verksamheten vid Villastadens förskola flyttar till den nya förskolan Borgen, Anna Särströms gata 6, från och med den 15 mars 2018. Då kommer Villastadens förskola att vara en del av förskolan Borgen. Det innebär att det inte längre går att söka till Villastadens förskola. Villastadens lokaler kommer att användas av Villastadsskolan från och med augusti 2018.

Vår vision

Vi arbetar i förskolan där vi ser barnen som intelligenta, med en stark egen drivkraft att utforska världen. Varje barn ska, utifrån sin förmåga, vara delaktig i sin egen vardag och känna sig betydelsefull för gruppen. Barn och föräldrar ska ges möjlighet att påverka utformningen av miljön och verksamheten och deras åsikter ska mötas med respekt. De vuxnas förhållningssätt ska medverka till att hjälpa barnen att utveckla demokratisk kompetens.

Vi betonar leken som barnets viktigaste väg till lärande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. På förskolan arbetar vi med Tecken som stöd.

Villastadens förskola vill vara en förskola där det finns tid och möjligheter till att skapa bra kontakt med barn och föräldrar. Förskolan skall erbjuda en god omsorg om det enskilda barnets fysiska behov och välbefinnande. Vi strävar efter att barnet ska känna trygghet i barngruppen och med personalen.

Mer om Villastaden

Adress:

Rågatan 9
603 36 NORRKÖPING

011-15 24 28

Skicka E-post

Beskrivning: Demokratisk kompetens, främja lek, kreativitet

Antal elever: 11

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Carin Andersson


Administratör:
Ann Bentérus
011-15 31 28

Humlans avdelning:
011-15 24 25

Myrans avdelning:
011-15 24 28

Hitta till Villastaden