Tuppen

Välkommen till Tuppens förskola - framtidens förskola i Centrala Norrköping. Tuppens förskola startade 2012 i nya härliga lokaler med en specialdesignad gård, eget kök och matsal.

Förskolans lokaler är indelade i 4 hemvister/fjädrar - yngre barn på röd eller grön fjäder och äldre barn på gul eller blå fjäder.

Vi arbetar aktivt för gemenskap och vi-känsla och ser alla barn som allas ansvar.

Information om, kontaktuppgifter och vilka datum vi kan visa förskolan finns på bloggen.

Förskolan ligger centralt i innerstaden med närhet till stadens alla parker, den vackert belägna strömmen och alla museum, bibliotek samt sevärdheter.

Vi är en mångkulturell verksamhet och arbetar medvetet med jämställdhetsfrågor och likabehandlingsarbete.

Vi har en kvalitetstjänst/utvecklingsledare som handleder alla medarbetare för att öka kvaliteten i våra verksamheter med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Vårt mål är att skapa en likvärdig förskola för alla våra barn!

Vi erbjuder

  • Nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler för förskoleverksamhet.
  • Specialdesignad nybyggd härlig gård med utmaningar för alla barn.
  • Eget kök med god vällagad mat.
  • Åldersindelade hemvister med möjlighet att dela barnen i små grupper.
  • Projektinriktat arbetssätt med grund i den nya läroplanen – som innebär att utmana barnen i deras kunskapssökande processer i meningsfulla sammanhang.
  • Reggio Emilia-inspirerad miljö och verksamhet.
  • Trygga och kompetenta pedagoger med många kompetenser som samarbetar kring barnen.
  • Medforskande och nyfikna pedagoger som ser barnen som kompetenta individer.
  • Dokumentation som utförs tillsammans med barnen för att synliggöra barnens lärande.
  • Pedagoger som tar tillvara på barnens intressen och initiativ och utformar verksamheten utifrån deras behov.

Mer om Tuppen

Adress:

Garvaregatan 33
602 22 NORRKÖPING

072- 574 71 27

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 97

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Malin Löberg


Avdelningarnas telefon:
Blå: 072-574 71 27
Röd: 072-574 71 28
Grön: 072-574 71 29
Gul: 072-574 71 30
Köket: 072-512 53 86

Hitta till Tuppen