Sörgården

Sörgårdens förskola hittar du i Skärblacka omgivet av grönområden, lekparker och skog.

Vår verksamhet

Förskolan är nyrenoverad med nya fräscha lokaler, där verksamheten och våra lek- och lärmiljöer utgår från barnens behov, intressen och olika sätt att lära. Här får barnen möjlighet till många olika aktiviteter, såsom rörelse, musik, drama, skogsvistelser och skapande. Barnen får på ett lekfullt sätt möta matematik, naturvetenskap och teknik. Vi fokuserar på barns språk och kommunikation och samspel med andra. Leken får också ta stor plats hos oss.

På Sörgården finns fyra avdelningar med härliga, lekkompetenta barn och närvarande pedagoger som är nyfikna och engagerade i varje barns framgång. Barnen ges stora möjligheter till inflytande och delaktighet hos oss. För oss är det också viktigt att föräldrarna känner att de har möjlighet att påverka och vara delaktiga i sitt barns vardag.

Vårt förhållningssätt

Här har alla människor, liten som stor, lika värde oavsett bakgrund. Vi har ett positivt förhållningssätt vilket innebär att vi fokuserar på möjligheter och färdigheter hos barnen. Ömsesidig respekt gentemot varandra präglar vår verksamhet.

Barn kan – om de får chansen att kunna.
Barn är unika – om de får vara det.
Barn är sociala – om de befinner sig i en trygg och tillåtande miljö.

Mer om Sörgården

Adress:

Finkvägen 6
617 32 SKÄRBLACKA

011-15 54 06

Beskrivning: Trygghet, delaktighet, matematik, rörelse, musik, skogsupplevelser

Antal elever: 80

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Johanna Martinsson

011-15 51 06

Blåbäret och Lingonet:
011-15 54 06

Smultronet och Hallonet:
011-15 54 09

Hitta till Sörgården