Nyckelpigan

Nyckelpigans enhet består av fyra avdelningar i stora huset och fem fristående avdelningar i bostadsområdet Hageby.

Läroplanen ligger till grund för vår målsättning, dokumentation och utvärdering.

Arbetet utgår ifrån barnens intressen och erfarenheter. Vi utgår från att alla barn är kompetenta och kan ta ansvar. Vi ser miljön som den tredje pedagogen och låter den inspirera till lek och ny kunskap.

Vi vill att barnens vistelse på förskolan ska vara lustfylld och ge en positiv inställning till kunskap nu och i framtiden.

Vår vision

På Nyckelpigans enhet har vi ett professionellt förhållningssätt. I vårt dagliga arbete med barnen är vi nyfikna, lyssnande och medforskande pedagoger som erbjuder en utmanande miljö. Vi är engagerade med inlevelseförmåga och har god kunskap om läroplanen och är medvetna om vårt uppdrag. Vi utgår från att barn är kompetenta, vi tror på barns egen förmåga och lyfter fram deras olika styrkor. Vi arbetar aktivt för att barnen ska ha ett stort inflytande i verksamheten. Barn som tillåts vara nyfikna får lust att söka kunskap och får en ökad förståelse kring sammanhang samt stärkt självkänsla. För att detta ska vara möjligt måste ett demokratiskt förhållningssätt råda.

Vi pedagoger tillvaratar varandras kompetenser, bland annat genom forum för diskussioner om pedagogiska frågor, arbetssätt och förhållningssätt. Dessutom arbetar vi aktivt med Workshops och It, vi tar även del av litteratur och aktuell forskning om pedagogiska frågor.

På Nyckelpigans enhet anser vi att samarbete mellan hem och förskola är viktigt för att stärka barnens kulturella identitet. Vi använder oss av den kulturella mångfalden det gör oss till medvetna pedagoger och vi respektera varandras religion, kultur och tradition. Vi tror på alla människors lika värde.

Vi arbetar för att föräldrar ska bli delaktiga i sina barns utveckling och lärande på förskolan. Vi är tydliga och informerar om det pedagogiska arbete som vi bedriver och bjuder in föräldrar i verksamheten. Vi använder ett respektfullt och positivt förhållningssätt vid bemötanden och en god vardaglig kontakt är grundläggande i vår verksamhet för att barn och föräldrar skall känna sig trygga och trivas hos oss.

De närmaste fem åren ska vi fokusera på:

  • Se till varje barns individuella lärande och samlärandet med andra.
  • Arbeta med projekterande och forskande arbetssätt.
  • Reflektera om lärandet kopplat till läroplanen och målen.

Mer om Nyckelpigan

Adress:

Timmermansgatan 32
603 59 NORRKÖPING

Beskrivning:

Antal elever: 169

Avdelningar: 11

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Linda Ringström

011-15 63 72

Administratör
Lena Forsbeck
011-15 15 56

Pedagogista
Maria Lindberg
011-15 66 66

Köket
011-15 66 65

Avd. Pingvinen
1-2-årsavdelning
011-15 66 61

Avd. Delfinen
2-3-årsavdelning
011-15 66 62

Avd. Grodan
3-4-årsavdelning
011-15 66 63

Avd. Sjöhästen
4-5-årsavdelning
011-15 66 64

Mer om Nyckelpigan:

Avd. Bläckfisken
Plåtslagaregatan 51
603 59 Norrköping
011-15 23 88

Avd.Svalan
Hagebygatan 149
603 60 Norrköping
011-15 25 43

Avd. Hammarhajen
Muraregatan 9
603 60 Norrköping
011-15 23 24

Avd. Snäckan
Grundläggaregatan 50
603 48 Norrköping
011-15 15 58

Avd. Krabban
Grundläggaregatan 94
603 48 Norrköping
011-15 23 36

Hitta till Nyckelpigan