Musköten

Muskötens förskola ligger centralt i stadsdelen Nordantill och bildar tillsammans med Kastanjegårdens förskola och Mariagårdens förskola, Nordantills förskolor. Musköten är den lilla förskolan med två avdelningar för 40 barn i ålder 1-5 år med det stora utbudet i innerstaden med närhet till stadens parker, strömmen, alla museum, bibliotek och andra sevärdheter.

Läs mer om Musköten på vår blogg

Vår verksamhet

Tillsammans arbetar vi för att skapa en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik för barnen. Barnen ska få känna den tillfredställelsen det ger att göra framsteg, utmanas i sin lek och lärande och få uppleva sig som en tillgång i gruppen. Vi pedagoger berikar, uppmuntrar och inspirerar barnens lek. Vi eftersträvar en spännande lek – och lärmiljö såväl inne som ute.

Våra arbetsformer

  • Vi arbetar med hela gruppen - för att få en god gruppkänsla och vi-känsla.
  • Vi arbetar i mindre grupper - för att varje barn ska stödjas i sitt sociala samspel.
  • Vi arbetar enskilt - för att skapa en trygg relation mellan barn och pedagog.
  • Vi arbetar för att skapa goda relationer och nära kontakter mellan förskola och hem.

Föräldrasamverkan

Vi arbetar för ett gott föräldrasamarbete. Vi vill att alla föräldrar ska känna sig trygga att lämna sina barn hos oss. Du som förälder ska känna att du kan framföra dina tankar och funderingar runt ditt barn och verksamheten i stort. Vi bjuder in till olika föräldraaktiviteter under året och möts i utvecklingssamtal kring ditt barns utveckling och lärande.

Muskötens dokument

Mer om Musköten

Adress:

Plankgatan 10
602 19 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning: Läroplan, främja lek, kreativitet, lustfyllt lärande

Antal elever: 42

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Marie Adnerhill

011-15 78 10

Förskoleassistent:
Gittan Yngve
011-15 77 70

Avdelningar:
Hugin: 073-020 11 88
Munin: 072-581 27 91

Skicka e-post

Hitta till Musköten