Mellangården

Mellangårdens förskola ligger i Skärblacka med naturen som närmsta granne. Inom enheten ingår också Hasselgårdens förskola och Sågträffens Öppna förskola.

På Mellangården samarbetar vi i storarbetslag. Yngre barn består av Blåsippan och Vitsippan, där barnen är i åldern 1-3. Äldre barn består av Solrosen och Gullvivan, där barnen är i åldern 3-5 år. Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga med alla vuxna. På förskolan arbetar 14 pedagoger; barnskötare och förskollärare. Förskolan har eget tillagningskök med egen kokerska. Till förskolan finns även en Ateljérista, en utvecklingspedagog och vid behov kan vi ta stöd av elevhälsan.

Vår vision

Vår vision på Mellangårdens och Hasselgårdens förskola är att alla, såväl barn och förälder som pedagog ska känna sig välkommen och väntad. Det ska kännas roligt att komma till förskolan!

Vi vill värna om att det på förskolan alltid ska finnas:

  • Ett gott hjärta, som kännetecknas av omtanke, omsorg och glädje.
  • En hjälpande hand, som kännetecknas av stöd i utveckling samt lustfyllt lärande, omsorg, delaktighet och kreativitet.

Förskolan är första steget i ett livslångt lärande!

Barnen ska kunna påverka sin vardag

Vi i förskolan ser barnen som kompetenta barn, fulla av möjligheter. Barnen är medforskare där vi vill stötta dem i deras tankar och funderingar. Vi vill att barnen ska vara delaktiga, kunna påverka sin vardag och att deras intresse ska få forma miljön och innehållet i verksamheten.


Mer om Mellangården

Adress:

Sågvägen 12
617 34 SKÄRBLACKA

011-15 24 19

Beskrivning:

Antal elever: 60

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Tina Vamborg

Hitta till Mellangården