Kastanjegården

Kastanjegården är en mångkulturell förskola i innerstaden Nordantill i Norrköping. Förskolan ligger centralt och har nära till parker, museer, teatrar och bibliotek. Goda kommunikationer ger möjlighet till utflykter.

Vår vision

På Kastanjegården arbetar vi med visionen ”barnen ska vara nyfikna, trygga i sig själva och känna livsglädje” Detta når vi genom.

 • Leken, musiken, språket, motoriken och den skapande verksamheten
 • Att möta barnen på deras egen nivå och utifrån respektive barns förutsättningar
 • Att arbeta miljömedvetet, vara ute mycket, upptäcka och undersöka
 • Ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen

Leken är barnets viktigaste arbetsredskap. I leken utvecklar barn kamratskap och empati, fantasi och initiativförmåga, språk och motorik samt lär sig hur man hanterar konflikter.

Motoriken är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. Att under lekfulla former få öva grundrörelserna: rulla, åla, krypa, gå, hoppa och springa förbättrar barnets balans, styrka och kroppsuppfattning samtidigt som koncentrationsförmågan ökar.

Språket är nyckeln till sociala kontakter, till kunskaper, till samhället. Vi samtalar med barnen, leker med rim och ramsor, läser böcker och tar sagan och musiken till hjälp.

Utevistelse. Dagens forskning visar att ökad användning av våra utomhusmiljöer kan knytas till följande områden:

 • Hälsan
  Sjukfrånvaro och stress minskar.
 • Miljömedvetenheten
  Utemiljön gynnar barns lek och rörelse och gör dem möjlighet att bli mer fysiskt aktiva.
 • Naturvenskapligt lärande
  Vi komposterar tillsammans med barnen, barnen får uppleva hela processen - från matrester till jord.

Vi tycker att det är viktigt att vistas mycket utomhus och därför avslutar vi dagen för barnen genom att vi stänger ute.

Kastanjegården har ett eget kök och bjuder på hemlagad mat.

Vårt miljöarbete

Sedan februari 2013 är vi en grön flagg förskola. Vi har jobbat med temat "livsstil och hälsa" under 2013 och är nu inne på vårt andra utvecklingsområde kring kretslopp. Vi arbetar kontinuerligt med källsortering och kompostering. Vi lär oss att vara rädda om och hålla rent i vår miljö. Vi deltar även i Myggnätet vid femårsåldern och blir miljöspanare.

Visningar för vårdnadshavare

Välkommen att komma och hälsa på oss på Kastanjegården! I höst har du möjlighet att titta förbi och kika på våra avdelningar på följande tider:

28 augusti kl. 9.30: Nalle Puh

29 september kl. 9.30: Vaggan

23 oktober kl. 9.30: Bamse

27 november kl. 9.30: Karusellen

11 december kl.  9.30: Snurran

Vi önskar att du ringer innan och meddelar vilken tid du vill komma.

Kastanjegårdens dokument

Mer om Kastanjegården

Adress:

Sandgatan 17
602 47 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning: Grön förskola, miljöspanare, eget kök, utflykter, parker

Antal elever: 106

Avdelningar: 5

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Marie Adnerhill

011-15 78 10

Telefonnummer:
Nalle Puh: 072-581 27 96
Vaggan: 072-581 27 95
Bamse: 072-581 27 94
Karusellen: 072-581 27 93
Snurran: 072-581 27 92

011-15 78 10

Förskoleassistent
Gittan Yngve
011-15 77 70

Telefon till köket
011-15 12 88

Hitta till Kastanjegården