Hasselgården

Hasselgårdens förskola ligger i Skärblacka med närhet till skog och natur. Förskolan har en stor utemiljö med en egen liten ”skog” på gården. Inom enheten ingår också Mellangårdens förskola och Sågträffens Öppna förskola.

På Hasselgårdens förskola samarbetar pedagogerna i storarbetslag och vi har en avdelning för yngre barn och för äldre barn. Arbetslagen på avdelningen för yngre barn heter Nyckelpigan och Ekorren. På avdelningen för äldre barn heter arbetslagen Haren och Sländan. På förskolan arbetar 14 pedagoger, barnskötare och förskollärare. Förskolan har eget tillagningskök med kokerska som lagar maten från grunden. En Ateljérista, en utvecklingspedagog och en specialpedagog finns knuten till förskolan.

Läs mer om Hasselgårdens förskola på vår blogg

Vår vision

Vår vision på Mellangårdens och Hasselgårdens förskola är att alla, såväl barn och förälder som pedagog ska känna sig välkommen och väntad. Det ska kännas roligt att komma till förskolan!

Vi vill värna om att det på förskolan alltid ska finnas:

  • Ett gott hjärta, som kännetecknas av omtanke, omsorg och glädje.
  • En hjälpande hand, som kännetecknas av stöd i utveckling samt lustfyllt lärande, omsorg, delaktighet och kreativitet.

Förskolan är första steget i ett livslångt lärande!

Barnen ska kunna påverka sin vardag

Vi i förskolan ser barnen som kompetenta barn, fulla av möjligheter. Barnen är medforskare där vi vill stötta dem i deras tankar och funderingar. Vi vill att barnen ska vara delaktiga, kunna påverka sin vardag och att deras intresse ska få forma miljön och innehållet i verksamheten.

Vårt tema på förskolan för läsåret 2014-2015 är Året på förskolan, med syfte att följa upp vad som hände under vår renovering och vad som händer nu och framåt.

Mer om Hasselgården

Adress:

Prästgårdsvägen 1
617 34 SKÄRBLACKA

011-15 68 61

Beskrivning:

Antal elever: 70

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Tina Vamborg

Hitta till Hasselgården