Galaxen

Galaxen ligger i Vilbergen och bildar enhet med Berlockens förskola. Förskolan har en stor härlig och utmanande utemiljö. På Galaxen arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla hos både barn och personal. Vi har fem avdelningar som tar emot barn i åldrarna 1-5 år.

Vår vision

Skapa ett lustfyllt lärande där barn, personal och föräldrar blir delaktiga

Vår verksamhet

På Galaxens förskola jobbar vi mycket med vår grundverksamhet för att barnen ska känna trygghet och tillit till miljön och pedagogerna. Grundverksamheten bildar ramar för hela förskolans arbete och har stor betydelse för både barn, personal och föräldrar. Den skapar trygghet och en bra miljö för inlärning.

Alla avdelningar arbetar utifrån ett gemensamt tema i huset. Vi pedagoger arbetar aktivt med vårt eget förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen.

Mer om Galaxen

Adress:

Urbergsgatan 80
603 54 NORRKÖPING

011-15 29 32

Beskrivning: Utomhusmiljö

Antal elever: 85

Avdelningar: 5

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Helena Lukic Danielsson

Hitta till Galaxen