Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen, nära till skog och natur. Förskolan har en stor utmanande gård och eget kök. Berlocken är en sockermedveten förskola.

Vår vision

Bra bemötande, bra omsorg, bra lärande hela dagen, alla dagar är viktigt. Berlocken öppnar kl.06.15 och stänger kl.17.30 (vid behov öppet till 18.30). Förskolan består av sex avdelningar. Två åldersblandade grupper (1-5 år), en grupp med äldre barn (3-5 år) och tre grupper med yngre barn (1-3 år).

Viktigt med bra kost

Berlocken har eget kök med kokerska, som har god kännedom om barnens födoämnes allergier. Vi är en sockermedveten förskola, vilket innebär att hitta andra alternativ till produkter med mycket socker.

Förskolan ska medvetandegöra hälsans betydelse och skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster. Det innebär, att utveckla goda kostvanor, att ge goda möjligheter till ro och stillhet och fysisk aktivitet. Vi serverar en varierad kost och erbjuder frukt och grönsaker alla dagar.

Daglig utevistelse

Vi erbjuder daglig utevistelse och ordnar aktiviteter där barnen får röra på sig, klättra och springa. Vi arbetar med massage, som är en positiv fredlig beröring. Vi är en miljömedveten förskola som har arbetat med ”Grön Flagg” som delas ut av stiftelsen Håll Sverige rent.

Vi arbetar med barns delaktighet och inflytande i vardagen. Temainriktat arbetssätt hjälper barnen att utforska och lära nya saker. Viktigt att barnen får utvecklas och lära genom leken.

Förskolans uppdrag

Förskolans läroplan (Lpfö 98, Reviderad 2010), beskriver vilka mål förskolan ska sträva mot. Läroplanen slår fast att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

 

Mer om Berlocken

Adress:

Kalkstensgatan 1
603 86 NORRKÖPING

011-15 27 58

Skicka E-post

Beskrivning: Eget kök, miljö, hälsa

Antal elever: 118

Avdelningar: 8

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Helena Lukic Danielsson


Administratör
Gunilla Kvarfordh-Franzén
011-15 16 95

Avdelningarnas telefon
011-15 27 58

Baloo
073-85 31 587

Bamse
073-85 31 588

Nalle Puh
073-85 31 589

Tummeliten
073-85 31 590

Hajen
073-85 31 591

Delfinen
073-85 31 592

Köket
073-85 31 593

Hitta till Berlocken