Berlocken

Berlocken ligger i Vilbergen och bildar tillsammans med Galaxens förskola en enhet. Förskolan har en utforskande och utmanande utemiljö. Vi har också nära till skog och natur och utnyttjar närmiljön, som till exempel biblioteket i centrum.

Vi på Berlocken

Vi som jobbar på Berlocken är engagerade pedagoger med barnets bästa i ständigt fokus. Vi upptäcker och lär tillsammans med barnen. På Berlocken har vi en egen kokerska som lagar vår mat. Vi har sju avdelningar. Våra 1-3 åringar finns på Baloo, Hajen, Delfinen och Kristallen. Våra äldre barn, 3-5 år, håller till på Bamse, Tummeliten och Nalle-Puh.

Vår vision

Vi har fokus på ett lustfyllt lärande där vi utforskar och upptäcker världen tillsammans I NUET. I NUET står för våra ledord: Inflytande, Nyfikenhet, Utforskande, Empati och Trygghet. Dessa ledord genomsyrar utbildningen på förskolan.

Vår verksamhet

Vi arbetar aktivt utifrån ett professionellt förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen. Vi är en värdegrundad förskola vilket innebär att vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och tillit till varandra, pedagogerna och miljön. Berlockens förskola har ett gemensamt tema som just nu är demokrati genom litteratur och projektinriktat arbetssätt. Vi strävar efter att dela in barnen i
mindre grupper under en stor del av dagen både inne och ute för att ännu bättre kunna möta varje enskilt barn.


Vi är en diplomerad SoL-förskola, där SoL står för Språk och Lärande. Detta innebär att vi arbetar med språket i fokus i all vår verksamhet under hela dagen. Vi utmanar barnen att våga uttrycka tankar och idéer på så många sätt som möjligt.

Nyfiken på oss?

Besök förskolans blogg för att se hur vi arbetar. Kom gärna och besök oss på följande dagar
  • Måndag 17 september
  • Måndag 29 oktober
  • Måndag 19 november

Ring och meddela när ni kommer på telefonnummer 011-15 27 58

Mer om Berlocken

Adress:

Kalkstensgatan 1
603 86 NORRKÖPING

011-15 27 58

Skicka E-post

Beskrivning: Eget kök, miljö, hälsa

Antal elever: 97

Avdelningar: 8

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Helena Lukic Danielsson


Administratör
Gunilla Kvarfordh-Franzén
011-15 16 95

Avdelningarnas telefon
011-15 27 58

Baloo
073-85 31 587

Bamse
073-85 31 588

Nalle Puh
073-85 31 589

Tummeliten
073-85 31 590

Hajen
073-85 31 591

Delfinen
073-85 31 592

Köket
073-85 31 593

Hitta till Berlocken