Om du inte har en dator, saknar svenskt personnummer eller av någon annan anledning inte kan ansöka om plats i e-tjänsten kan du gå till Servicekontoret, Drottninggatan 59 (Spiralens övervåning). En handläggare från utbildningskontorets finns på plats och kan hjälpa dig med din ansökan om plats i fritidshem.

Våra besökstider på Servicekontoret