Förskola för nyanlända

Vårdnadshavare med barn i åldern 3-5 år kan ansöka om att få förskoleplats. Du ansöker om plats i e-tjänsten för förskola.

 

Ladda gärna ner instruktionerna för hur du söker plats i e-tjänsten.

Om du inte har dator eller saknar svenskt personnummer

Om du inte har en dator, saknar svenskt personnummer eller av någon annan anledning inte kan ansöka om plats i e-tjänsten kan du gå till Servicekontoret, Drottninggatan 59 (Spiralens övervåning). En handläggare från utbildningskontorets finns på plats och kan hjälpa dig att ansöka om en plats i förskola.

Våra besökstider på Servicekontoret

Kontakt