Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på förskolan. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste tre månaderna får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Om du inte har möjlighet att ansöka om plats i e-tjänsten kan du gå till Servicekontoret, Drottninggatan 59 (Spiralens övervåning). På vissa tider i veckan finns en handläggare från utbildningskontoret på plats och kan hjälpa dig som inte själv kan säga upp din plats via e-tjänsten för barnomsorg.

Våra besökstider på Servicekontoret