Det här är elevhälsa

Elevhälsa ska erbjudas alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Elevhälsan omfattar specialpedagogiska, medicinska, psykosociala, psykologiska och logopediska insatser.

 

Elevhälsans uppdrag är, enligt Skollagen:

  • att främja hälsa hos alla barn och elever.
  • att ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
  • att undanröja hinder.
  • att skapa förutsättningar för växande och lärande. 

I Norrköpings kommun bedrivs elevhälsoarbetet nära barnen och eleverna på respektive enhet. Arbetet sker i samarbete med Centrala elevhälsan när sådant behov finns.


Kontakt

Centrala elevhälsan

Besöksadress:
S:t Persgatan 95, våning 4

Skicka e-post