Ljuraskolan

Ljuraskolan, granne med Centralbadet och Vasaparken, är centralt belägen i Norrköping med gångavstånd till både skog och centrum.

På Ljuraskolan arbetar vi aktivt med samverkan mellan de olika verksamheterna grundskola, fritidshem, öppen 10-12-årsverksamhet (GALS) och grundsärskola.

Vi använder oss av modern teknik i undervisningen. Klassrummen är utrustade med smartboard och datorer.

Vi har en planerad rastverksamhet som leds av en utbildad pedagog.

Grundskola
Grundskolan är indelad i arbetslag F-1, 2-3 och 4-6. Vi har fritidshem uppdelat på fyra olika avdelningar indelade efter elevernas åldrar. Där arbetar vi med att eleverna ska utveckla olika förmågor så som samarbetsförmåga, social förmåga, empati, trygghet och respekt för varandra.

I åk 4-6 har vi en profilverksamhet som bygger på elevernas egna intressen och val. T.ex. dans, basket, bollsport, teater, skoltidning, slöjd och experiment/teknik.

Grundsärskolan inriktning träningsskola

Träningsskolan har idag två klasser med sammanlagt 9 elever. Låg och mellanstadie. Här finns även fritidshem. Vi arbetar med tydliga mål, anpassat arbete utifrån individen och gruppens utveckling. Vårt mål är att skapa tillfällen som ger eleverna möjligheter att öka medvetenheten om sig själva och förstå sin roll som en del i ett socialt sammanhang.

Jobba hos oss