Karlshovsskolan

Karlshovsskolan är byggd 1927 och genomgick en stor renovering 1993
Skolan ligger i området Eneby-Haga med blandad bebyggelse villor och mindre bostadshus.

Vi har elever från Förskoleklass till åk 6 och personalen är indelade i tre arbetslag, där det ingår förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Vi har specialpedagoger och talpedagog redan i förskoleklass kring barns språkutveckling. Skolsköterska och kurator finns att tillgå på skolan.

Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö där eleverna kan ta till sig ny kunskap och vi har en väl utarbetad fadderverksamhet. Rastpolare är elever i åk 6, de finns med på raster och ansvarar för vår pantbod.

Alla klassrum har en projektor med ljudanläggning för undervisning digitalt, det finns ett par elevdatorer i varje klassrum och all personal har en egen dator.

Fritidshemmet

Fritidshem finns på två våningar, blå och grön med gemensam öppning och stängning. Fritidshemmet är öppet 6.15-18.00 och vid behov till 18.30.

Fritidshemmet har en väl genomtänkt planering som skall ge barnen en trygg och stimulerande fritid.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag och mål inför läsåret 2015-2016

  • Ge eleverna goda kunskaper för livet
  • Ge eleverna trygghet att bli goda samhällsmedborgare
  • Ge eleverna en god social kompetens

Jobba hos oss