Globala Norrköping

Globala Norrköping

Norrköping är sedan 2012 en Global kommun. Det är ett samarbete med Sida som handlar om att lyfta globala utvecklingsfrågor i kommunen. Sedan tre år tillbaka har Globala Norrköping i samverkan med Sida och lokala aktörer i Norrköping arrangerat Globala veckor med en mängd olika aktiviteter för att inspirera till ett globalt engagemang. Globala veckorna infaller under de två sista veckorna i november. Är du intresserad av att delta med aktiviteter under årets Globala veckor - välkommen att höra av dig!

Globala veckorna och Framtidsveckan 2017

Globala veckorna kommer i år att samarrangeras med Framtidsveckan. Kampanjveckorna pågår mellan den 18 november och den 2 december. Under dessa två veckor kommer det att erbjudas en mängd olika globala aktiviteter i kommunen - det blir teater, film, provsmakning av global mat, föreläsningar och ett Globalt torg. Invigning sker den 18 november på scenen i Mirum galleria.

Syftet med kampanjveckorna är att öka intresset och engagemanget för globala utvecklingsfrågor men även att lyfta upp goda exempel på globala projekt som pågår i kommunen.

Den 30 mars bjuder vi in till en upptaktsträff för alla aktörer som är intresserade av att bidra med aktiviteter under kampanjen. Inbjudan kommer inom kort.