Globala Norrköping

Globala Norrköping

Norrköping är sedan 2012 en Global kommun. Det är ett samarbete med Sida som handlar om att lyfta globala utvecklingsfrågor i kommunen. Sedan tre år tillbaka har Globala Norrköping i samverkan med Sida och lokala aktörer i Norrköping arrangerat Globala veckor med en mängd olika aktiviteter för att inspirera till ett globalt engagemang. Globala veckorna infaller under de två sista veckorna i november. Är du intresserad av att delta med aktiviteter under årets Globala veckor - välkommen att höra av dig!

Globala veckorna 12-27 november

Globala veckorna kommer i år att arrangeras mellan lördagen den 12 november och söndagen den 27 november. Under dessa två veckor kommer det att erbjudas en mängd olika globala aktiviteter i kommunen - det blir teater, film, provsmakning av global mat, föreläsningar och ett Globalt torg i varuhuset Domino.

Syftet är att öka intresset och engagemanget för globala utvecklingsfrågor men även att lyfta upp goda exempel på globala projekt som pågår i kommunen.