Signal för viktigt meddelande

När fara hotar, både i fred och i krig, kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande". Signalen används när människor snabbt måste varnas, till exempel vid utsläpp av giftig gas.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radio
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
Informationen kan också finnas tillgänglig på TV och text-TV. Vid större händelser lämnas fortlöpande information genom Radio P4 och på kommunens hemsida.

Signalen “Viktigt meddelande” följt av signalen "Faran över" provas fyra gånger per år: första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

Kontakt