Vet du att i ett dåligt isolerat hus sjunker temperaturen från 21 till 10 grader på ett drygt dygn om det är 0-gradigt ute?

De flesta flerbostadshus är anslutna till fjärrvärmenätet. När värmen försvinner beror det antingen på ett strömavbrott som gör att cirkulationspumparna inte kan transportera det varma vattnet runt i huset, eller så har fjärrvärmeleverantören fått problem med till exempel en större läcka.

I villor och fristående byggnader finns ofta alternativa värmekällor som kaminer och öppna spisar men oftast ej i flerfamiljshus. Hur gör jag som saknar detta? Det finns flera enkla åtgärder under ett längre avbrott.

  • Använd ett av rummen och håll värmen uppe i detta. Bäst är ett rum med få fönster vilka gärna får vara mot söder för att utnyttja solens värme.
  • Fyra personer avger samma effekt som ett mindre värmeelement! Den värmen kommer väl till pass.
  • Isolera fönster och dörrar med tejp eller filtar för att undvika onödigt drag.
  • Vädra en kort stund för att få in syre, särskilt om du har levande ljus.
  • Om du fortfarande har ström – använd ett litet elektriskt element eller en fläkt för att värma ett rum.

Lyssna på lokalradion som ofta förmedlar information från aktuell leverantör och kommunen eller besök kommunens hemsida. I vissa fall kan det även finnas information på text-TV.