Problem med vatten och värme

Dricksvattnet i Norrköping levereras av Norrköping Vatten och Avfall och uppfyller med marginal livsmedelsverkets krav. Det mesta råvattnet tas ca 3 kilometer nedströms Glan och renas i flera steg på Borgs vattenverk.

Läs mer om Norrköping Vatten och Avfall

Kontakt