Övningar

Vart annat eller vart tredje år genomför Norrköpings kommun en storskalig räddningsövning där räddningsorganisationer och entreprenörer ges möjlighet att träna på att hantera olyckor som inträffar med de allmänna kommunikationsmedlen, det vill säga spårväg, järnväg, och busstrafik.


Rapport från räddningsövning Dagmar den 27 september 2011PDF (pdf, 1.4 MB)

Kontakt