Signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA) eller Hesa Fredrik som den också kallas, används när fara hotar, både i fred och i krig. När utomhussignalen ljuder varnas allmänheten om en viktig händelse, till exempel giftig gas eller annan händelse.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radio P4
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.