Kommunen ansvarar för att samordna information till dig som kommuninvånare före, under och efter en samhällsstörning eller kris. Vi genomför nu en kampanj för att du som kommunmedborgare ska vara både mentalt och praktiskt förberedd om Norrköping till exempel skulle drabbas av ett långvarigt elavbrott eller brist på dricksvatten.

Det viktigaste är att människor reflekterar över sina egna möjligheter att hantera sin vardag då samhällets service och tjänster inte fungerar på det sätt som vi är vana vid.

I kampanjen vill vi därför ge exempel på utstustning som är viktigt att ha tillgång till i sin bostad. Skillnaden mellan att vara förberedd eller inte förberedd kan medföra stora konsekvenser för dig som är drabbad av en samhällsstörning.