Regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer att du som kommuninvånare behöver ha en förmåga att själv klara dina behov under några dygn tills dess att samhällets hjälpinsatser är på plats.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar för alla människor som bor eller vistas i kommunen och som kan vara utsatta till följd av en samhällsstörning. Beroende på vad som har inträffat och andra omständigheter, till exempel vilken årstid som råder, kan hjälpinsatserna ta olika lång tid. Under den första tiden måste du därför själv vara förberedd på att tillgodose dina behov av vatten, mat, värme och att kunna ta del av information.