Vid en samhällsstörning kommer de ordinarie resurserna inte att räcka till för att hjälpa alla drabbade samtidigt. Inledningsvis måste myndigheterna därför prioritera de som är mest utsatta. Det innebär att alla som har förmågan att klara sig själva behöver vänta en tid innan myndigheternas hjälpinsatser kan nå dem.

Kommunen har utarbetade planer och en utbildad krisorganisation för att kunna hantera olika typer av samhällsstörningar, till exempel långvariga elavbrott, svåra olyckor, svåra och långvariga snöoväder, dricksvattenbrist, omfattande skador med farligt gods eller andra liknande händelser.

Kommunen samverkar med andra myndigheter och organisationer för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen.