• Förbandslåda och mediciner
  • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, exempelvis tvättlappar
  • Kontanter
  • Bärbar mobilladdare