• Radio med batterier
  • Telefonlista med viktiga telefonnummer