Klotter och graffiti

Norrköpings kommun har sedan mitten av 1990-talet bedrivit en försöksverksamhet i syfte att minska klottret på stadens fasader och väggar.

Vi har den uppfattningen att ungdomar som attraheras av hip-hop-kulturen måste mötas med förståelse liksom vi möter ungdomar som är intresserade av skateboard, musik, fotboll och andra intressen. Därför bör vi till exempel ge möjligheter till att måla graffiti, vilket i sig har bidragit till att minska det olagliga klottret i kommunen.

Det finns olika typer av uttrycksformer:

 • tags (signaturer)
 • klotter i form av könsord och liknande
 • budskap såsom Kött är mord, AFA ser dig, kritik mot massmedia…
 • graffitimålningar

I Norrköping har vi främst riktat våra insatser mot dem som sätter sina tags på privata och offentliga ytor och de som önskar försköna omgivningen med graffitimålningar.

I verksamheten ingår flera delar:

 • Möjlighet att delta i organiserad aktivitet med graffitimålning
 • En träffpunkt speciellt inriktad på hip-hop-kulturen
 • Olika arrangemang som bejakar hip-hopen
 • Den legala väggen vid hamnens kollager
 • Möjlighet att måla vissa tunnlar och väggar (tekniska kontoret ska ha godkänt motiven och färgerna)
 • Information om Norrköpings inställning till graffitikonsten
 • Upprätthålla kontaktnätet med graffitiföreningar i kommunen
 • Utforma bebyggelse och stadsplanering så att den inte inbjuder till klotter

Vi tolererar inte målning på väggar, spårvagnar, tunnlar och annan egendom. Klotter är en kriminell handling och ska beivras enligt den lagstiftning som finns på området.

 

 

 

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Kontaktpersoner
Brottsförebyggande rådet
Håkan Karlsson
011-15 78 11

Kultur- och fritidskontoret
Kathleen Ginyard
011-15 27 28

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter