Styrande dokument som riktar sig till allmänheten

Enligt 3 kap 30 § i kommunallagen ska kommunala föreskrifter som riktar sig till allmänheten finnas samlade och listade på en särskild sida på kommunens webbplats. Här finns de i alfabetisk ordning.

Om du föredrar att se dem ordnade efter ämnesområde finns de även på webbsidorna Taxor och avgifter respektive Allmänna föreskrifter.

Alkoholservering - Avgifter för ansökan och tillsyn (, 166.7 kB)

Allmänna handlingar - Beskrivning av kommunstyrelsens allmanna handlingar (, 96.9 kB)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun (, 4.2 MB)

Avfall - Föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings kommun (, 203.6 kB)

Avfall - Avgifter och regler för avfall

Felparkeringsavgifter (, 37.2 kB)

Gångbanerenhållning - Allmän föreskrift om gångbanerenhållning (, 190.6 kB)

Hälsoskydd - Lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa eller miljön inom Norrköpings kommun (, 173.5 kB)

Kopiering - Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar (, 44.4 kB)

Kopiering - Avgift för kopiering av digitala tekniska arkivets handlingar (, 92.3 kB)

Livsmedel - Avgift för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (, 461.3 kB)

LSS - Avgifter inom LSS-verksamheten (, 703.4 kB)

Läkemedel, folköl, tobak - Avgifter för kontroll och tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel samt folköls- och tobaksförsäljning (, 60.9 kB)

Taxesystem avseende insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård (, 43.2 kB)

Omhändertagande av fordon enligt lag om flyttning av fordon (, 165.7 kB)

Parkering - Föreskrift för kommunal parkeringsövervakning (, 36.4 kB)

Parkeringsavgifter (, 37.5 kB)

Platsmark - Avgift för upplåtelse av offentlig platsmark (, 54.3 kB)

Prövning och tillsyn, miljöbalken, strålskyddslagen, lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och lag om foder och animaliska biprodukter (, 1.3 MB)

Skydd mot olyckor samt brandfarliga och explosiva varor - Avgifter inom ramen för Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor

Sotning - Avgifter för och information om sotning (rengöring) och brandskyddskontroll

Tomtköavgift och regler (, 122.9 kB)

Torghandel - Lokala ordningsföreskrifter för torghandel (, 18.9 kB)

Torgavgifter (, 68.3 kB)

Vatten och avlopp - Avgifter för vatten- och avloppsverksamheten

Kontakt