Val 2018

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

På valdagen i vallokal tjänstgör fyra till sex röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Norrköpings kommun kan du göra en intresseanmälan här för arbete på valdagen. Valnämndens kansli kommer att börja med bemanning av valdistrikt under vintern 2017 och då kontakta intresserade för placering.

Tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstningen 2018

Inför nästa planerade val den 9 september 2018 kommer vi att söka nya röstmottagare för tjänstgöring i förtidsröstningen. Ansökan kommer att publiceras här i god tid innan valet.

Kontakt