Mandatfördelning i Norrköpings kommunfullmäktige 1973-2014

Norrköpings kommunfullmäktige består av 85 platserna som fördelas bland samtliga partier som fått en röst i valet. De valda partierna och kandidaterna efter valet 2014 har sina platser i kommunfullmäktige under perioden 2015 – 2018.

Feministiskt initiativ fick för första gången plats i Norrköpings kommunfullmäktige med ett mandat.

Stapeldiagram som visar antal mandat per parti i Norrköpings kommunfullmäktige efter valen åren 2002, 2006, 2010 och 2014.
Källa: Statistiska centralbyrån (2002-2010), Valmyndigheten (2014)

Diagrammet visar antal mandat för aktuella partier i kommunfullmäktige efter valen 2002-2014. Sverigedemokraterna fick sina första mandat i Norrköpings kommunfullmäktige efter valet 2006, medan Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) förlorade sina mandat efter valet 2010.

Mandatfördelning i Norrköpings kommunfullmäktige efter valen 1973-2014Excel (excel, 39.5 kB)

På Valmyndighetens hemsida (val.se) kan man läsa om hur mandatfördelningen går till. Där finns även annan information om valda kandidater med mera.

Mer information finns i valrapporten från 2014 - Val i Norrköping till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014.

Förkortningarna i tabellen:

Partibeteckning

Partinamn

M

Moderaterna

C

Centerpartiet

FP

Folkpartiet

KD

Kristdemokraterna

S

Socialdemokraterna

V

Vänsterpartiet

MP

Miljöpartiet

SD

Sverigedemokraterna

FI

Feministiskt Initiativ

SPI

Sveriges Pensionärers Intresseparti

Kontakt