Utbildningsnivå, delområde, 20-64 år, 2004-2016

Källa:Statistiska centralbyrån

Under perioden 2004 till 2016 har utbildningsnivån i Norrköping ökat.

I Norrköping hade 14,3 procent av invånarna högst en förgymnasial utbildning, vilket är 3,8 procentenheter lägre jämfört med år 2006.

Skillnaden mellan det delområdet med lägst andel förgymnasialt utbildade invånare och det delområdet med högst andel är knappt 26,4 procentenheter.

Andelen med eftergymnasial utbildning varierar även den stort mellan olika delområden. Skillnaden mellan delområdet men stöst respektive minst andel är 32,8 procentenheter.

Delområden där andelen eftergymnasial utbildade har ökat mest under perioden 2004 till 2016 är Svärting, Rambodal och Brånnestad där andelarna ökat med 17,2 respektive 14,8 och 12,9 procentenheter.

Observera att stadsdelarna är olika stora i avseende på folkmängd.

Utbildningsnivå för respektive delområde, 20-64 år, för åren 2004-2016Excel (excel, 146 kB)

Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats.