2014:3 Val till Europaparlamentet 2014

Rapporten redovisar valresultaten från Europaparlamentsvalet 2014

Några av resultaten från rapporten är:

  • Antalet röstberättigade personer i valet till Europaparlamentet bosatta i Norrköping var 102 200 varav 8 900 eller 8,7 procent var förstagångsväljare.
  • I Norrköping röstade 47 800 personer vilket motsvarar 46,8 procent av de röstberättigade. I riket var valdeltagandet 51,1 procent och i Östergötland 49,5 procent.
  • Av de som röstade i Norrköping valde 43 procent att förtidsrösta.
    135 400 utlandssvenskar var röstberättigade i valet till Europaparlamentet. De flesta av dessa var bosatta i Norge, 27 000 personer.
  • Europaparlamentet består av 751 ledamöter varav 20 representerar Sverige.

Parti

Valresultat (Sverige)

Antal mandat

M

13,70%

    3

C

6,50%

    1

FP

9,90%

    2

KD

5,90%

    1

S

24,20%

    5

V

6,30%

    1

MP

15,40%

    4

SD

9,70%

    2

FI

5,50%

    1

PP

2,20%

     -

ÖVR

0,70%

     -

Kontakt