2013:4 Statistik inom arbetsmarknadsområdet

Rapporten redovisar en sammanställning av den arbetsmarknadsstatistik som finns tillgänglig hos Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen (AF). Frågan om arbetsmarknad inklusive arbetslöshet är ständigt aktuell och även vilka faktorer som påverkar utvecklingen. Utvecklingen beror på en mängd olika faktorer och konjunkturen har en övergripande påverkan. Några av resultaten från rapporten kan du läsa nedan.

  • Norrköpings arbetsmarknad består av 60 560 arbetstillfällen varav 48 940 innehavs av Norrköpingsbor.
  • Arbetslösheten bland Norrköpingsbor 16-64 år var 12,9 procent i oktober 2013 enligt Arbetsförmedlingen. Trendlinjen för arbetslösheten har en positiv utveckling vilket tyder på att arbetslösheten i Norrköping fortfarande ökar.
  • Arbetsförmedlingens siffror visar att arbetslösheten bland unga, 18-24 år var 25,1 procent i oktober 2013. Trenden för arbetslösheten bland unga i Norrköping ser ut att ha planat vilket kan vara ett tecken på att arbetslösheten bland unga inte längre ökar.
  • Norrköping har haft en positiv utveckling av antalet nyanmälda platser sedan början av år 2010. Utvecklingen ser dock ut att ha planat ut något under år 2013.
  • I Norrköping ser trenden för antalet nyanmälda platser ut att vara uppåtgående vilket skulle tyda på att det finns fler arbeten att söka i Norrköping.
  • Enligt SCB:s mått är arbetslösheten för personer födda i Sverige 8,8 procent, personer födda i Norden 8,7 procent, personer födda i EU/EFTA 11,5 procent och personer födda i Övriga världen 23,4 procent.
  • Ju längre man vistats i landet desto lägre är arbetslösheten och desto högre är förvärvsfrekvensen.
  • Ju äldre man är desto lägre är arbetslösheten och högre är förvärvsfrekvensen. Unga har den högsta arbetslösheten även om den i ett historiskt perspektiv är relativt låg.
  • Övergångsfrekvensen år 2011, dvs. de som under året gått från arbetslöshet till förvärvsarbete, är högst bland gymnasialt och eftergymnasialt utbildade, 42 respektive 38 procent. För personer med förgymnasial utbildning är övergången betydligt lägre, endast 24 procent.

Läs mer i rapporten Statistik inom arbetsmarknadsområdet.

2013:4 Statistik inom arbetsmarknadsområdetPDF (pdf, 2.3 MB)

Kontakt