2013:1 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2012

Rapporten redovisar folkmängd och befolkningen den 31 december 2012 och de befolkningsförändringar som skedde år 2012.

I rapporten kan man bland annat läsa att:

  • Norrköpings folkmängd ökade med 1 500 personer, vilket var den högsta befolkningstillväxten av kommunerna i länet
  • Norrköping återigen är landets åttonde största kommun, efter att ha återtagit platsen från Helsingborg
  • 1 470 Norrköpingsbor gifte sig under år 2012
  • det var rekordmånga inflyttare till Norrköping 2012, nästan 6 200 personer
  • bland Norrköpingsborna finns det över 150 födelseländer representerade, störst är Sverige följt av Irak och med Finland på tredje plats

Jämförelser görs med riket, Östergötlands län, kommunerna inom länet samt med de fem jämförbara kommunerna: Linköping, Jönköping, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Statistiken är främst hämtad från Statistiska centralbyrån.

Rapporten kan laddas ner här eller beställas via e-post
planeringochstatistik@norrkoping.se

Ladda hem rapporten Norrköpingsfakta 2013:1PDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt