2012:2 Befolkningsprognos 2012-2016 med utblick mot 2021 - kommun- och delområdesprognos

Kommun- och delområdesprognos

Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka

Norrköpings folkmängd förväntas öka med 4 000 personer under den kommande femårsperioden, från 130 623 personer år 2011 till drygt 134 600 personer år 2016. I en utblick mot 2021 antas folkmängden fortsätta öka och vara drygt 139 000 personer den 31 december 2021.

Prognosen visar att:

  • Antalet barn och unga till och med 15 år ökar, vilket påverkar skolans verksamheter
  • Antalet 16-18 år, som återfinns till största del på gymnasiet, minskar under de kommande fem åren för att sedan öka något under kommande fem år
  • Antalet över 65 år ökar, främst är det gruppen 70-74 år som ökar
  • Antalet i åldern 19-64 år, vilka till stor del arbetar, ökar en del men inte i lika stor utsträckning som övriga åldersgrupper. Det innebär att den så kallade försörjningsbördan ökar.

Läs mer i rapporten Befolkningsprognos 2012-2016 med utblick mot 2021. Kommun- och delområdesprognos som redovisar förutsättningar, underlag och resultat på kommunnivå samt på delområdesnivå inom kommunen.

Ladda hem rapporten nedan, eller kontakta statistikfunktionen. (Kontaktuppgifter till höger på sidan.)

Befolkningsprognos 2012-2016 med utblick mot 2021. Kommun- och delområdesprognosPDF (pdf, 886 kB)

Kontakt