2012:1 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2011

Rapporten redovisar folkmängden den 31 december 2011 och de befolkningsförändringar som skedde år 2011.

I rapporten kan man bland annat läsa att:

  • Norrköpings folkmängd ökade med 600 personer under 2011
  • i Norrköping föddes det flest barn i maj månad under 2011
  • antalet invånare över 80 år har mer än fördubblats mellan åren 1970 och 2011
    medellivslängden för kvinnor i Norrköping är 82,4 år och för männen 78,6 år
  • Norrköping är numera den nionde största kommunen i landet
  • relativt sett ökade folkmängden i landsbygden mer i centralorten, men antalsmässigt var det centralorten Norrköping som ökade sin folkmängd mest

Jämförelser görs med riket, Östergötlands län, kommunerna inom länet samt med de fem jämförbara kommunerna: Linköping, Jönköping, Eskilstuna, Västerås och Örebro. Statistiken är främst hämtad från Statistiska centralbyrån.

Rapporten kan laddas ner här eller beställas via e-post
planeringochstatistik@norrkoping.se

Ladda hem rapporten härPDF (pdf, 393.6 kB)

Kontakt